\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">▲作家阿兰·德波顿\u003c/p>\u003cp>Living architecture的“出租屋”遍布英国各处。德波顿认为,虽然英国有许多现代建筑,但它们往往是公共空间,现存的少数现代住宅几乎都是私人所有,很少有机会亲密体验。Living Architecture希望能够让更多人有机会真正地在现代建筑中生活。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>\u003cstrong>01 \u003c/strong>\u003c/strong>\u003cstrong>埃塞克斯之\u003c/strong>\u003cstrong>屋| A House for Essex\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>Grayson Perry、FAT Architecture\u003c/p>\u003cp>埃塞克斯郡\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/B2972C35BCB668C475BBF8256D5708AC8E1041FE_size97_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/B2972C35BCB668C475BBF8256D5708AC8E1041FE_size97_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>从伦敦坐一个小时火车,就到了埃塞克斯之屋,\u003cstrong>它是Living Architecture项目中最华美的建筑\u003c/strong>。获得特纳奖的艺术家格雷森·佩里(Grayson Perry)与FAT Architecture的建筑师查尔斯·霍兰(Charles Holland)用5年的时间完成了这个童话般的小屋,佩里称它为“斯托河上的泰姬陵”——一个为某个女人而建的纪念性建筑。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/03/2018/1224/B143FE2E2651EA215D0CD37F403AABEFB1DFDB87_size89_w1080_h548.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/03/2018/1224/B143FE2E2651EA215D0CD37F403AABEFB1DFDB87_size89_w1080_h548.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/7F886E9F751C45A60A455FD6A7C8DAB722A4FBB8_size148_w940_h705.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/7F886E9F751C45A60A455FD6A7C8DAB722A4FBB8_size148_w940_h705.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>这座毫不妥协的房子在埃塞克斯郡连绵的风景中独树一帜。高耸的屋顶和长长的立面铺着大约2000块手工瓷砖和雕塑,都是佩里设计制作的。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/AB05FCEC7CBA9AD040187ADFBC6445929406A75E_size264_w1080_h1620.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/AB05FCEC7CBA9AD040187ADFBC6445929406A75E_size264_w1080_h1620.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/8785C5B817E613E670ADA1EA7409D8CE6A6AEFE4_size98_w606_h910.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/8785C5B817E613E670ADA1EA7409D8CE6A6AEFE4_size98_w606_h910.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>佩里和霍兰都是埃塞克斯郡人,佩里在这里实现了他长期以来的愿望——\u003cstrong>在家乡埃塞克斯郡建造一座小\u003c/strong>\u003cstrong>教堂,“纪念”一个他虚\u003c/strong>\u003cstrong>构的“埃塞克斯普通女人”朱莉·科普\u003c/strong>(Julie Cope)在埃塞克斯郡的生活细节。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/B33F0BC1A5E6C8D8C4D07A8456667DBC6421582A_size87_w1080_h546.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/B33F0BC1A5E6C8D8C4D07A8456667DBC6421582A_size87_w1080_h546.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/9752F8305DD7461AA3F76CE94BB78111220BC230_size120_w1080_h446.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/9752F8305DD7461AA3F76CE94BB78111220BC230_size120_w1080_h446.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>客厅内衬着装饰性的木镶板,一尊女神像和佩里制作的挂毯。此外,还有其他特别委托的艺术品,包括家具、罐子和马赛克地板,都在讲述朱莉·科普的生活。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://e0.ifengimg.com/04/2018/1224/41B6F1C0C009C521B7C7C7464B007F76FEE8E3AB_size64_w595_h397.jpeg\" data-original=\"https://e0.ifengimg.com/04/2018/1224/41B6F1C0C009C521B7C7C7464B007F76FEE8E3AB_size64_w595_h397.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/2F479DEEF4E93543DBCC00A8F8A112A110379896_size61_w1080_h545.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/2F479DEEF4E93543DBCC00A8F8A112A110379896_size61_w1080_h545.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>你是否觉得这栋房子有一种教堂的气质?没错,霍兰德和佩里参考了古老的教堂形式。艺术家还在建筑里藏着许多迷人而古怪的细节,比如直通阳台的隐藏楼梯。住进这个拥有两间卧室的房子,会有一种进入童话的错觉。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/4C18AC48E70CEC22E0B9565CA665A36B7F964BF4_size73_w1080_h549.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/4C18AC48E70CEC22E0B9565CA665A36B7F964BF4_size73_w1080_h549.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>它同时也拥有很好的居住体验。干净明亮的厨房、铺满马赛克瓷砖的浴缸,足以让人在田园风光中享受生活。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/CC4FF209CB55D41518536F40661E7766B2991BF8_size80_w1080_h545.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/CC4FF209CB55D41518536F40661E7766B2991BF8_size80_w1080_h545.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/9684AEFA4A3E3843DCD1256CFFE0A397B2F91957_size113_w1080_h545.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/9684AEFA4A3E3843DCD1256CFFE0A397B2F91957_size113_w1080_h545.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>佩里希望埃塞克斯之屋可以让人们感受到,艺术和建筑可以提升人们的精神,通过他人的眼睛来体验世界,无论它是现实还是虚构。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>\u003cstrong>02 \u003c/strong>\u003c/strong>\u003cstrong>避世之屋| Secular Retreat \u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>Peter Zumthor\u003c/p>\u003cp>南德文郡\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/01/2018/1224/D594498C81C5962E61BDA05861E5166874231353_size134_w1024_h683.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/01/2018/1224/D594498C81C5962E61BDA05861E5166874231353_size134_w1024_h683.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>避世之屋是Living architecture项目最近完成的一栋出租屋(也是最后一栋)\u003c/strong>。世界上最伟大的建筑师之一彼得·卒姆托(Peter Zumthor)受邀设计了这座遗世独立的住宅。这也是他在英国建造的第一座永久性建筑,坐落在德波顿10年前买下的山顶地块上。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/77E30294BA4EDBDAF17C2AE8E36A8390EBA04FC2_size99_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/77E30294BA4EDBDAF17C2AE8E36A8390EBA04FC2_size99_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>“\u003cstrong>能够坐在一所房子里眺望美丽的风景,没有任何其他建筑的痕迹干扰起伏的山脉,这已经变得很少见了\u003c/strong>,”卒姆托写道,“我忍不住想要建造这座房子。”\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/07/2018/1224/A856D4CCCBC401620D0104F02C0FCFB798FC7025_size106_w1080_h662.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/07/2018/1224/A856D4CCCBC401620D0104F02C0FCFB798FC7025_size106_w1080_h662.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>于是,卒姆托把德文郡的景观放在首位:落地玻璃窗成为墙面的主体,每个房间都有自然光,窗外是羊群点缀的农场和树木繁茂的小山丘。你可以在房子周围的蒙特雷松林中漫步。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/07/2018/1224/772281F79709866F7479FB161E8EC41DF6ADD27B_size116_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/07/2018/1224/772281F79709866F7479FB161E8EC41DF6ADD27B_size116_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/12/2018/1224/B0E922CD386F7B26248F2D56D792827BF6D46E56_size64_w1080_h535.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/12/2018/1224/B0E922CD386F7B26248F2D56D792827BF6D46E56_size64_w1080_h535.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>卒姆托设计的家具和灯具给纯净的空间带来了更多温暖:局色调的家具和丝绒质感的座椅,让线条硬朗的空间柔软起来。想要住进避世之屋并不容易,据说2019年的预约已经满了。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>\u003cstrong>03 \u003c/strong>\u003c/strong>\u003cstrong>平衡之屋| \u003c/strong>\u003cstrong>Balancing Barn\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>MVRDV\u003c/p>\u003cp>萨福克郡\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/0DBE8F02F015FD41862F072CC7D43B2FC236459E_size99_w1080_h770.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/0DBE8F02F015FD41862F072CC7D43B2FC236459E_size99_w1080_h770.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>这栋引人注目的悬臂式房屋,出自荷兰建筑事务所MVRDV的手笔。它所在的位置过去是萨福克野生动物信托基金(Suffolk Wildlife Trust)的一个农场,距离萨福克郡海岸几英里。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/4D30653C0E790F2B3B8B7A298BD58C877047A1E7_size105_w1080_h546.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/4D30653C0E790F2B3B8B7A298BD58C877047A1E7_size105_w1080_h546.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>MVRDV 在设计这个项目时,特别尊重场地的历史和本地植物,\u003cstrong>MVRDV将建筑主体包裹在反光的钢瓦中,让人想起当地金属包覆的谷仓\u003c/strong>,植物的颜色映衬在建筑表面, 成功地与乡村风景融为一体。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/01/2018/1224/35638A5F14F151534D7665A89D3ABDEABFB74441_size122_w1080_h719.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/01/2018/1224/35638A5F14F151534D7665A89D3ABDEABFB74441_size122_w1080_h719.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>除了在30米长的房子“植入”他们著名的平衡游戏,你可以去悬挂在15米长的悬臂末端的秋千上重温童年的记忆。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/07/2018/1224/DEA352CC7EE17F4F70B92F578D4021D6504DAF3D_size60_w1080_h536.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/07/2018/1224/DEA352CC7EE17F4F70B92F578D4021D6504DAF3D_size60_w1080_h536.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>墙壁和地板上是委托当地画家约翰·康斯特布尔(John Constable)和托马斯·甘斯伯勒(Thomas Gainsborough)制作的画布和地毯。这些抽象的作品给空间带来了丰富的色彩和深度。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/05/2018/1224/50DACF84D764539C543EFA81A96F04907A16800D_size85_w1080_h609.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/05/2018/1224/50DACF84D764539C543EFA81A96F04907A16800D_size85_w1080_h609.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>客厅的地板上“镶嵌”着一扇透明的窗户,让你如临云端,在自然中感受真正的现代家庭生活。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/8EAE648BD1636544054BF45FDC81F29BA8F6737D_size69_w1080_h545.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/8EAE648BD1636544054BF45FDC81F29BA8F6737D_size69_w1080_h545.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>专门为房子设计的家具和灯具体现了荷兰设计的最佳创意。也让置身于乡村的平衡之屋有了宜居的现代气息。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>\u003cstrong>04 \u003c/strong>\u003c/strong>\u003cstrong>长屋| Long House\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>Hopkins Architects\u003c/p>\u003cp>诺福克郡\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/05/2018/1224/A0135ED6A3288F9B3213AD870A9A0D16CC7705E1_size114_w1080_h771.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/05/2018/1224/A0135ED6A3288F9B3213AD870A9A0D16CC7705E1_size114_w1080_h771.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">长屋坐落在由迈克尔爵士和帕蒂霍普金斯夫人设计的房屋旧址上。\u003cstrong>这座早已逝去的庄园,以及东安格利亚的建筑历史,赋予了Hopkins Architects在这里建造当代住宅的灵感。\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/401EEA6617513979F6080D832BAE9A74CEFE0221_size97_w1080_h531.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/401EEA6617513979F6080D832BAE9A74CEFE0221_size97_w1080_h531.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>本地的建筑材料传统与现代建筑理念在这里得到融合:外墙下半端覆盖着一层取材于当地采石场的石头。向外是巨大的燧石堡垒般的墙壁。内里,整面的玻璃幕墙为室内带来充裕的阳光。两个半封闭式庭院位于房子的东端和西端。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/2F309F918A77C27C0070E206D9A466DF1E61CD67_size111_w1080_h717.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/2F309F918A77C27C0070E206D9A466DF1E61CD67_size111_w1080_h717.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/9DDECCB8C5CB041B4813D9590817CF6CB265F9D1_size105_w1080_h718.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/9DDECCB8C5CB041B4813D9590817CF6CB265F9D1_size105_w1080_h718.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>建筑中部的公共区域有画廊、图书馆、客厅、餐厅,一架木制螺旋楼梯通往二楼的卧室和阳台。建筑结构一览无余,这种“诚实”Hopkins Architects过去40年的作品中极为常见。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/C3835DD6106F0D9E69E4E0897F1DFF969314FBC3_size84_w1080_h531.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/C3835DD6106F0D9E69E4E0897F1DFF969314FBC3_size84_w1080_h531.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/01/2018/1224/A4F28AFE5BA7266E454379AB69685871E7D7812C_size53_w1080_h529.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/01/2018/1224/A4F28AFE5BA7266E454379AB69685871E7D7812C_size53_w1080_h529.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>餐厅和卧室都点缀着绿松石色的家具和银色的灯具。在你进入的那一刻,就会产生一种真正的“家”的感觉。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>\u003cstrong>05 \u003c/strong>\u003c/strong>\u003cstrong>瓦之屋| Shingle House\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>NORD\u003c/p>\u003cp>肯特郡\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/04/2018/1224/61E30C8DAF10C9180106DD60798FFF43EE5A9F07_size43_w1080_h547.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/04/2018/1224/61E30C8DAF10C9180106DD60798FFF43EE5A9F07_size43_w1080_h547.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>瓦之屋是Living Architecture项目中第一个完成的房子。\u003c/strong>它所在的邓杰内斯角是一个自然保护区,因为这里有丰富的稀有动植物。苏格兰建筑事务所NORD倾向于建筑与周围环境的融合,因此,\u003cstrong>瓦之屋的设计参考了当地渔民散布在海岸线上的旧柏油棚屋\u003c/strong>。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/488AD292DE823AD303532A8A15E34C5BEC5B18D4_size62_w1080_h536.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/488AD292DE823AD303532A8A15E34C5BEC5B18D4_size62_w1080_h536.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>外墙的黑色木材和住宅内部的白木材、调色混凝土,与丰富的深紫色木地板的温暖形成对比。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/07/2018/1224/72F2797F3E0AFEF45084643CF1D52307A0F74D7E_size57_w1080_h538.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/07/2018/1224/72F2797F3E0AFEF45084643CF1D52307A0F74D7E_size57_w1080_h538.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/CAB03B28F3984CE0705E11D8A65C8DB70B963FAB_size59_w1080_h548.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/CAB03B28F3984CE0705E11D8A65C8DB70B963FAB_size59_w1080_h548.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>瓦之屋的内部舒适紧凑,有三间卧室和两间浴室。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/2E03371C6891CE61FC13930DF760D59C8EED3816_size79_w1080_h535.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/2E03371C6891CE61FC13930DF760D59C8EED3816_size79_w1080_h535.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>开放式的餐厅直面卵石铺成的海滩。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/D43B943C203E9AE7F3B56CF3918DB59BBEC6FE2F_size65_w1080_h545.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/D43B943C203E9AE7F3B56CF3918DB59BBEC6FE2F_size65_w1080_h545.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>特别的木地板颜色,是NORD从肯特郡邓杰尼斯海滩夏天盛开的花朵毒蛇草(Viper’s Bugloss)中汲取的灵感。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/9F555C2FA341FF6DBFDDA7B4BEFEB7AA3F07F2B2_size76_w1080_h547.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/9F555C2FA341FF6DBFDDA7B4BEFEB7AA3F07F2B2_size76_w1080_h547.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>除此之外,这栋房子远离公路,没有邻居,在这里可以真正过上离群索居的“瓦尔登湖”式诗意生活。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>\u003cstrong>06 \u003c/strong>\u003c/strong>\u003cstrong>生命之家| Life House\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>John Pawson\u003c/p>\u003cp>威尔士\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/12/2018/1224/4382D41254DBDA4904F524BE120E737980CB388F_size64_w1080_h547.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/12/2018/1224/4382D41254DBDA4904F524BE120E737980CB388F_size64_w1080_h547.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>生命之家由丹麦手工砖砌成,外观为黑色,内部为白色,这是建筑师约翰·波森(John Pawson)与阿兰·德波顿合作5年的成果,\u003cstrong>他们希望这个空间能将“我们忘记给自己留出时间,忘记理解自己的想法”的风险降至最低\u003c/strong>。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/A8FF8F75AB3A9FDD3608DA967AB37DC24F9DC808_size34_w1080_h718.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/A8FF8F75AB3A9FDD3608DA967AB37DC24F9DC808_size34_w1080_h718.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/CDDAD374B3272D269B36BD28E40E1FBAD2B06C37_size24_w1080_h721.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/09/2018/1224/CDDAD374B3272D269B36BD28E40E1FBAD2B06C37_size24_w1080_h721.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>约翰·波森深受日本设计和本笃会修士建筑风格的影响,砖、木材和水磨石带来温暖和亲密感。在主要是白砖的内部出现一条黑砖砌的走廊既令人惊讶,又耐人寻味。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/CE896C16A1016B0D3242F6C5AC260E09E3A5B3B0_size134_w1080_h1653.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/CE896C16A1016B0D3242F6C5AC260E09E3A5B3B0_size134_w1080_h1653.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>这种节奏和感知的变化为客人发现一个通常与家庭住宅无关的隐蔽房间做好了准备:一个纯粹地、不被干扰的沉思之所。在地面一块巨大的花岗岩上,刻着帕斯卡的名言:“\u003cstrong>人类所有的不幸都是因为无法独自安静地呆在一个房间里\u003c/strong>。”\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/047EFAE22CEEF34E4E5C2D2A36E0804E1EE442B6_size66_w1080_h528.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/047EFAE22CEEF34E4E5C2D2A36E0804E1EE442B6_size66_w1080_h528.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>三间独立的卧室为客人提供了体验不同形式的沉思的机会:图书馆卧室排列着东西方文学的治疗作品。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/04/2018/1224/07965017365C420ACEF421D36F40CBAF7A3CF3A8_size59_w1080_h536.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/04/2018/1224/07965017365C420ACEF421D36F40CBAF7A3CF3A8_size59_w1080_h536.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>音乐卧室有优质的音响系统和精心挑选的cd。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/0F7F7CB63A5B6C56AB4C276BCD2FB09B792851A6_size145_w1080_h1617.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/0F7F7CB63A5B6C56AB4C276BCD2FB09B792851A6_size145_w1080_h1617.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>在浴室卧室,可以借助威尔士山谷的景色重新评估自己的存在。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/02/2018/1224/25615C6CC9C2D168C8EDC0C709499C223C4BC22D_size116_w1080_h525.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/02/2018/1224/25615C6CC9C2D168C8EDC0C709499C223C4BC22D_size116_w1080_h525.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>除此之外,\u003cstrong>生命之家位于英国行走艺术家哈密什·富尔顿(Hamish Fulton)策划的步行路线上\u003c/strong>,从1972年开始,他只根据行走的经验创作作品,认为“行走本身就是一种艺术形式”。在生命之家,可以自由地走在哈密什·富尔顿用来散步的小径,思考艺术和生活的本质。这是一种独特的生活体验。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>\u003cstrong>07 \u003c/strong>\u003c/strong>\u003cstrong>一间伦敦的房间| \u003c/strong>\u003cstrong>A ROOM FOR LONDON\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>David Kohn Architecture\u003c/p>\u003cp>伦敦\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/97C2F5AAB937747C89865E7693BC4617E9E5391B_size88_w1080_h662.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/97C2F5AAB937747C89865E7693BC4617E9E5391B_size88_w1080_h662.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>2010年初,Living Architecture和建筑师戴维·科恩(David Kohn)合作,为伦敦设计一个小空间——一个俯瞰泰晤士河的独特建筑。于是,\u003cstrong>一艘搁浅在屋顶上的船出现了:灵感来自小说家约瑟夫·康拉德(Joseph Conrad) 1890年在刚果担任船长时乘坐的一艘船\u003c/strong>,这段旅程与他最著名的作品《黑暗之心》遥相呼应。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/74EB0A19693BB7ACB3574E389FDCA9DF21197D92_size57_w822_h578.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/11/2018/1224/74EB0A19693BB7ACB3574E389FDCA9DF21197D92_size57_w822_h578.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>在南岸中心和2012伦敦艺术节的支持下,这个一居室的房间被安装在伊丽莎白女王大厅(Queen Elizabeth Hall)屋顶上迎接2012年伦敦奥运会。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/EC83C16D9E3E72C4F45FFF64CC24065F527C3D08_size81_w900_h600.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/EC83C16D9E3E72C4F45FFF64CC24065F527C3D08_size81_w900_h600.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/55757C95A3ACCFDF23B41A27B25A6F1420E481D2_size104_w1080_h705.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/55757C95A3ACCFDF23B41A27B25A6F1420E481D2_size104_w1080_h705.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>这个一居室的小装置为人们提供了一个避难所。两个人可以在一个堪称典范的建筑地标中度过一个独特的夜晚。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/12/2018/1224/D658A26C5C50F0A856778199F15ADA6FEFB8B860_size88_w1080_h722.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/12/2018/1224/D658A26C5C50F0A856778199F15ADA6FEFB8B860_size88_w1080_h722.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/01/2018/1224/B5EA2DB36687A6096CE27BEBFA23475BAD336A5C_size52_w800_h533.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/01/2018/1224/B5EA2DB36687A6096CE27BEBFA23475BAD336A5C_size52_w800_h533.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>“搁浅船”的内部主题鲜明,提供一间好酒店里所拥有的物质享受。遗憾的是,2016年年中,“一间伦敦的房间”停业了。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>\u003cstrong>08 \u003c/strong>\u003c/strong>\u003cstrong>沙丘之屋| Dune House\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>Jarmund/Vigsnæs Architects\u003c/p>\u003cp>萨福克郡\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/02/2018/1224/C84144B879CC155F754D66DA2A568E5C096415F0_size40_w1022_h517.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/02/2018/1224/C84144B879CC155F754D66DA2A568E5C096415F0_size40_w1022_h517.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>Jarmund/Vigsnæs Architects在挪威以设计精美的建筑闻名。他们设计的沙丘之屋离大海只有几米远,\u003cstrong>屋顶复杂的几何形状受到了萨福克海滩沿岸各种坡屋顶的启发\u003c/strong>,也为这个海岸增加了一种北欧的感觉。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/03/2018/1224/0B8158874317738A5E55C64D0C861578AD30034D_size76_w1080_h549.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/03/2018/1224/0B8158874317738A5E55C64D0C861578AD30034D_size76_w1080_h549.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/03/2018/1224/0C401BEF002BB90EF70EBA319E79153C9F0CF579_size44_w900_h586.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/03/2018/1224/0C401BEF002BB90EF70EBA319E79153C9F0CF579_size44_w900_h586.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>四面玻璃幕墙让房子和沙滩几乎连为一体。厨房的后面有一个隐藏式小房间,保证了一楼空间的私密性,既可以作为单独的客房,也可以慵懒地午睡。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/B218384F212187E3D03E26CA7B3EDCBC1A6DD4E3_size68_w1080_h538.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/10/2018/1224/B218384F212187E3D03E26CA7B3EDCBC1A6DD4E3_size68_w1080_h538.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>室内陈设的很多家具是建筑师专门为这座房子设计的。以提供友好和宁静的体验。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/02/2018/1224/4845884975E1D66C005D47DE4530B63E3E25358F_size65_w1080_h535.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/02/2018/1224/4845884975E1D66C005D47DE4530B63E3E25358F_size65_w1080_h535.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/12/2018/1224/DD80B1D020F7E038AB1318B600F3EABA905A1800_size48_w1080_h535.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/12/2018/1224/DD80B1D020F7E038AB1318B600F3EABA905A1800_size48_w1080_h535.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>二层的图书馆通往平台。每个卧室都有一个的浴缸,可以像海洋生物一样泡在水中,凝视翻滚的海浪。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/911A5EDF92DAD24C40D6D6EBEE9DCC0015FCD831_size103_w1080_h715.jpeg\" data-original=\"https://d.ifengimg.com/w600/e0.ifengimg.com/08/2018/1224/911A5EDF92DAD24C40D6D6EBEE9DCC0015FCD831_size103_w1080_h715.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>沙丘住宅提供真实有趣的海边生活:舒适地躺在床上看海上日出,去岸边散步买新鲜的鱼当晚餐。要是不想做饭,当地著名的酒吧和餐馆就在不远处。(文章来自大风号:良仓)\u003c/p>","type":"text"}],"currentPage":0,"pageSize":1},"editorName":"孙铭蔚","editorCode":"PQ007"}}; var adData = {"adHead":"%0D%0A%3C!--s_all-indexs_180823_ad_qpdggtb%202020.10.30%2011%3A35%3A50--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fx0.ifengimg.com%2Ffeprod%2Fc%2Fm%2Fmobile_inice_v202.js%22%20%20crossorigin%3D%22anonymous%22%3E%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all-indexs_180823_ad_qpdggtb--%3E%0D%0A","adBody":"%0D%0A%3C!--s_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb%202020.12.22%2017%3A35%3A00--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%3EIfengAmgr.start()%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb--%3E%0D%0A","topAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%7B%22ap%22%20%3A%20%22180%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%221000%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%5D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%20%20%20%20%20%20%7D","logoAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'logoAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","topicAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'topicAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","contentAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%226402%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Febd.js%22%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20%22function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.embed.render(data%2Cevent)%3B%7D%22%0D%0A%7D","infoAd":"%7B%0D%0A%20data%3A%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023280%2C%20pos%3A%206%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2090%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%207203%2C%20pos%3A%207%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2090%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023281%2C%20pos%3A%2012%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023282%2C%20pos%3A%2018%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023283%2C%20pos%3A%2024%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023284%2C%20pos%3A%2030%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023285%2C%20pos%3A%2036%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023286%2C%20pos%3A%2042%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023287%2C%20pos%3A%2048%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%5D%2C%0D%0A%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Ff_feed_c.js%22%2C%0D%0A%20callback%3A%20'function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.feed_c.render(data%2Cevent)%3B%7D'%0D%0A%7D","hardAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223275%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22640%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.adControl(%7Bhandler%3AIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%2CshowIntervalTime%3A3600%2C%7D)%7D'%0D%0A%7D","serviceAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%222166%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22640%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%20%20%7D","contentBottomAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223309%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22640%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","commentAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'commentAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","articleAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%7Blist%3A%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023276%2C%20pos%3A%203%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023277%2C%20pos%3A%209%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%5D%2Cmaxnum%3A10%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Ff_feed_c.js%22%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.feed_c.render(data%2Cevent)%7D'%0D%0A%7D","videoAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%7Blist%3A%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023278%2C%20pos%3A%203%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023279%2C%20pos%3A%209%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%5D%2Cmaxnum%3A12%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Ff_feed_c.js%22%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.feed_c.render(data%2Cevent)%7D'%0D%0A%7D","asideAd1":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%22182%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd2":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223270%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd3":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223271%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd4":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223272%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd5":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223273%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd6":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223274%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22600%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","bottomAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%22287%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%221000%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","floatAd1":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%224247%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%2230%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22300%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7Bif(location.search.indexOf(%22f%3D360%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.search.indexOf(%22f%3Dhao123%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.href.indexOf(%22_zbs_2345_bd%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.href.indexOf(%22%23_zbs_360_vr%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.href.indexOf(%22_zbs_baidu_news%22)%20%3D%3D%20-1)%7B%20IfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D%7D'%0D%0A%7D","floatAd2":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%229060%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.adControl(%7BshowIntervalTime%3A1%2F24%2Chandler%3Afunction()%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%7D%2Capid%3A90600%2CdelayTime%3A15%7D)%7D%3B'%0D%0A%7D"}; var staticData = {}; var __chipsData = []; var __apiReport = (Math.random() > 0.99); var __apiReportMaxCount = 50; var getChipsDataByKey = function (data, key) { for (var i = 0, iLen = data.length; i
这座历时5年完成的童话小屋 为何被称为“斯托河上的泰姬陵”

这座历时5年完成的童话小屋 为何被称为“斯托河上的泰姬陵”

2019年03月10日 15:41:17
来源:凤凰网时尚

现代建筑与人的幸福之间到底有何关联?

2005年,英国作家阿兰·德波顿(Alain de Botton)在《幸福的建筑》中写道,“我们需要一个避难所以支持我们的精神状态,因为这个世界是如此异己。”不仅如此,他还开启了一个叫做Living architecture的非盈利租住项目,委托优秀的建筑师在英国各地建造小型独栋出租屋。最近,项目的最后一处住宅——由建筑大师彼得·卒姆托设计的避世之屋(Secular Retrea)也完成了。

▲作家阿兰·德波顿

Living architecture的“出租屋”遍布英国各处。德波顿认为,虽然英国有许多现代建筑,但它们往往是公共空间,现存的少数现代住宅几乎都是私人所有,很少有机会亲密体验。Living Architecture希望能够让更多人有机会真正地在现代建筑中生活。

01 埃塞克斯之屋| A House for Essex

Grayson Perry、FAT Architecture

埃塞克斯郡

-

从伦敦坐一个小时火车,就到了埃塞克斯之屋,它是Living Architecture项目中最华美的建筑。获得特纳奖的艺术家格雷森·佩里(Grayson Perry)与FAT Architecture的建筑师查尔斯·霍兰(Charles Holland)用5年的时间完成了这个童话般的小屋,佩里称它为“斯托河上的泰姬陵”——一个为某个女人而建的纪念性建筑。

-

这座毫不妥协的房子在埃塞克斯郡连绵的风景中独树一帜。高耸的屋顶和长长的立面铺着大约2000块手工瓷砖和雕塑,都是佩里设计制作的。

-

佩里和霍兰都是埃塞克斯郡人,佩里在这里实现了他长期以来的愿望——在家乡埃塞克斯郡建造一座小教堂,“纪念”一个他虚构的“埃塞克斯普通女人”朱莉·科普(Julie Cope)在埃塞克斯郡的生活细节。

-

客厅内衬着装饰性的木镶板,一尊女神像和佩里制作的挂毯。此外,还有其他特别委托的艺术品,包括家具、罐子和马赛克地板,都在讲述朱莉·科普的生活。

-

你是否觉得这栋房子有一种教堂的气质?没错,霍兰德和佩里参考了古老的教堂形式。艺术家还在建筑里藏着许多迷人而古怪的细节,比如直通阳台的隐藏楼梯。住进这个拥有两间卧室的房子,会有一种进入童话的错觉。

-

它同时也拥有很好的居住体验。干净明亮的厨房、铺满马赛克瓷砖的浴缸,足以让人在田园风光中享受生活。

-

佩里希望埃塞克斯之屋可以让人们感受到,艺术和建筑可以提升人们的精神,通过他人的眼睛来体验世界,无论它是现实还是虚构。

02 避世之屋| Secular Retreat 

Peter Zumthor

南德文郡

-

避世之屋是Living architecture项目最近完成的一栋出租屋(也是最后一栋)。世界上最伟大的建筑师之一彼得·卒姆托(Peter Zumthor)受邀设计了这座遗世独立的住宅。这也是他在英国建造的第一座永久性建筑,坐落在德波顿10年前买下的山顶地块上。

-

能够坐在一所房子里眺望美丽的风景,没有任何其他建筑的痕迹干扰起伏的山脉,这已经变得很少见了,”卒姆托写道,“我忍不住想要建造这座房子。”

-

于是,卒姆托把德文郡的景观放在首位:落地玻璃窗成为墙面的主体,每个房间都有自然光,窗外是羊群点缀的农场和树木繁茂的小山丘。你可以在房子周围的蒙特雷松林中漫步。

-

卒姆托设计的家具和灯具给纯净的空间带来了更多温暖:局色调的家具和丝绒质感的座椅,让线条硬朗的空间柔软起来。想要住进避世之屋并不容易,据说2019年的预约已经满了。

03 平衡之屋| Balancing Barn

MVRDV

萨福克郡

-

这栋引人注目的悬臂式房屋,出自荷兰建筑事务所MVRDV的手笔。它所在的位置过去是萨福克野生动物信托基金(Suffolk Wildlife Trust)的一个农场,距离萨福克郡海岸几英里。

-

MVRDV 在设计这个项目时,特别尊重场地的历史和本地植物,MVRDV将建筑主体包裹在反光的钢瓦中,让人想起当地金属包覆的谷仓,植物的颜色映衬在建筑表面, 成功地与乡村风景融为一体。

-

除了在30米长的房子“植入”他们著名的平衡游戏,你可以去悬挂在15米长的悬臂末端的秋千上重温童年的记忆。

-

墙壁和地板上是委托当地画家约翰·康斯特布尔(John Constable)和托马斯·甘斯伯勒(Thomas Gainsborough)制作的画布和地毯。这些抽象的作品给空间带来了丰富的色彩和深度。

-

客厅的地板上“镶嵌”着一扇透明的窗户,让你如临云端,在自然中感受真正的现代家庭生活。

-

专门为房子设计的家具和灯具体现了荷兰设计的最佳创意。也让置身于乡村的平衡之屋有了宜居的现代气息。

04 长屋| Long House

Hopkins Architects

诺福克郡

长屋坐落在由迈克尔爵士和帕蒂霍普金斯夫人设计的房屋旧址上。这座早已逝去的庄园,以及东安格利亚的建筑历史,赋予了Hopkins Architects在这里建造当代住宅的灵感。

-

本地的建筑材料传统与现代建筑理念在这里得到融合:外墙下半端覆盖着一层取材于当地采石场的石头。向外是巨大的燧石堡垒般的墙壁。内里,整面的玻璃幕墙为室内带来充裕的阳光。两个半封闭式庭院位于房子的东端和西端。

-

建筑中部的公共区域有画廊、图书馆、客厅、餐厅,一架木制螺旋楼梯通往二楼的卧室和阳台。建筑结构一览无余,这种“诚实”Hopkins Architects过去40年的作品中极为常见。

-

餐厅和卧室都点缀着绿松石色的家具和银色的灯具。在你进入的那一刻,就会产生一种真正的“家”的感觉。

05 瓦之屋| Shingle House

NORD

肯特郡

-

瓦之屋是Living Architecture项目中第一个完成的房子。它所在的邓杰内斯角是一个自然保护区,因为这里有丰富的稀有动植物。苏格兰建筑事务所NORD倾向于建筑与周围环境的融合,因此,瓦之屋的设计参考了当地渔民散布在海岸线上的旧柏油棚屋

-

外墙的黑色木材和住宅内部的白木材、调色混凝土,与丰富的深紫色木地板的温暖形成对比。

-

瓦之屋的内部舒适紧凑,有三间卧室和两间浴室。

-

开放式的餐厅直面卵石铺成的海滩。

-

特别的木地板颜色,是NORD从肯特郡邓杰尼斯海滩夏天盛开的花朵毒蛇草(Viper’s Bugloss)中汲取的灵感。

-

除此之外,这栋房子远离公路,没有邻居,在这里可以真正过上离群索居的“瓦尔登湖”式诗意生活。

06 生命之家| Life House

John Pawson

威尔士

-

生命之家由丹麦手工砖砌成,外观为黑色,内部为白色,这是建筑师约翰·波森(John Pawson)与阿兰·德波顿合作5年的成果,他们希望这个空间能将“我们忘记给自己留出时间,忘记理解自己的想法”的风险降至最低

-

约翰·波森深受日本设计和本笃会修士建筑风格的影响,砖、木材和水磨石带来温暖和亲密感。在主要是白砖的内部出现一条黑砖砌的走廊既令人惊讶,又耐人寻味。

-

这种节奏和感知的变化为客人发现一个通常与家庭住宅无关的隐蔽房间做好了准备:一个纯粹地、不被干扰的沉思之所。在地面一块巨大的花岗岩上,刻着帕斯卡的名言:“人类所有的不幸都是因为无法独自安静地呆在一个房间里。”

-

三间独立的卧室为客人提供了体验不同形式的沉思的机会:图书馆卧室排列着东西方文学的治疗作品。

-

音乐卧室有优质的音响系统和精心挑选的cd。

-

在浴室卧室,可以借助威尔士山谷的景色重新评估自己的存在。

-

除此之外,生命之家位于英国行走艺术家哈密什·富尔顿(Hamish Fulton)策划的步行路线上,从1972年开始,他只根据行走的经验创作作品,认为“行走本身就是一种艺术形式”。在生命之家,可以自由地走在哈密什·富尔顿用来散步的小径,思考艺术和生活的本质。这是一种独特的生活体验。

07 一间伦敦的房间| A ROOM FOR LONDON

David Kohn Architecture

伦敦

-

2010年初,Living Architecture和建筑师戴维·科恩(David Kohn)合作,为伦敦设计一个小空间——一个俯瞰泰晤士河的独特建筑。于是,一艘搁浅在屋顶上的船出现了:灵感来自小说家约瑟夫·康拉德(Joseph Conrad) 1890年在刚果担任船长时乘坐的一艘船,这段旅程与他最著名的作品《黑暗之心》遥相呼应。

-

在南岸中心和2012伦敦艺术节的支持下,这个一居室的房间被安装在伊丽莎白女王大厅(Queen Elizabeth Hall)屋顶上迎接2012年伦敦奥运会。

-

这个一居室的小装置为人们提供了一个避难所。两个人可以在一个堪称典范的建筑地标中度过一个独特的夜晚。

-

“搁浅船”的内部主题鲜明,提供一间好酒店里所拥有的物质享受。遗憾的是,2016年年中,“一间伦敦的房间”停业了。

08 沙丘之屋| Dune House

Jarmund/Vigsnæs Architects

萨福克郡

-

Jarmund/Vigsnæs Architects在挪威以设计精美的建筑闻名。他们设计的沙丘之屋离大海只有几米远,屋顶复杂的几何形状受到了萨福克海滩沿岸各种坡屋顶的启发,也为这个海岸增加了一种北欧的感觉。

-

四面玻璃幕墙让房子和沙滩几乎连为一体。厨房的后面有一个隐藏式小房间,保证了一楼空间的私密性,既可以作为单独的客房,也可以慵懒地午睡。

-

室内陈设的很多家具是建筑师专门为这座房子设计的。以提供友好和宁静的体验。

-

二层的图书馆通往平台。每个卧室都有一个的浴缸,可以像海洋生物一样泡在水中,凝视翻滚的海浪。

-

沙丘住宅提供真实有趣的海边生活:舒适地躺在床上看海上日出,去岸边散步买新鲜的鱼当晚餐。要是不想做饭,当地著名的酒吧和餐馆就在不远处。(文章来自大风号:良仓)

天博棋牌tb_天博国际真人娱乐开户.手机版app下载-推荐官网